Mesto pre developerov (návrh rozpočtu)

V návrhu rozpočtu mesta Senec na najbližšie 4 roky by ste darmo hľadali rekonštrukciu polikliniky, alebo výstavbu nájomných bytov pre učiteľov. O športovej hale, novej škôlke v Tehelni, novej škole ani nehovoriac.

Mesto najbližšie 3 roky plánuje tieto 3 hlavné projekty:

➡️1,5 mil. EUR na rozšírenie čističky odpadových vôd z peňazí Mesta, resp. úver. Náš návrh je vybudovať spolu s Veľkým Bielom kanalizáciu do Bernolákova, odtiaľ už vedie kanalizácia do ČOV Vrakuňa. Problém Senca je kapacita ČOV v letnej turistickej sezóne, práve v letných mesiacoch je prítok do ČOV Vrakuňa nižší o 25%, hlavne kvôli prázdninám na stredných a vysokých školách.

➡️1,5 mil. EUR na rozšírenie Metského úradu z vlastných zdrojov.

➡️0,5 mil. EUR na vodovod v časti Sv. Martin z vlastných zdrojov.

🍀Sme presvedčení, že tieto peniaze sa dajú využiť lepšie!🍀

🚸 o 3 roky už podľa našich prepočtov nebude stačiť kapacita základných škôl (napriek novej ZŠ Kysucká). Podľa Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja (PHSR) mesta Senec bude potrebné do konca roka 2028 vybudovať 34 nových tried!
🚸 o 3 roky bude chýbať asi 100 miest v materských školách Podľa PHSR bude potrebné do konca roka 2028 vybudovať 13 nových tried!
⛹️‍♀️telocvične v základných školách už nemajú kapacitu pre toľké množstvo tried a žiakov.

Programové priority poslaneckého klubu OZ Moje Mesto na volebné obdobie 2018-2022

Na výzvu zvoleného primátora Ing. Dušana Badinského sme v stredu 21.11.2018 doručili nasledovné programové priority na najbližšie 4 roky:

1️⃣ Územný plán mesta  – jeho prijatie najneskôr do prvej polovice r. 2020, s podmienkou spracovania Generelu dopravy – statickej, dynamickej a alternatívnej

2️⃣ Poliklinika  – vyhlásenie architektonickej súťaže, prípadne oslovenie viacerých architektov na dodanie návrhu; vydanie územného rozhodnutia (UR) a stavebného povolenia (SP); vyhlásenie verejného obstarávania (VO) a začiatok výstavby v r.2020; spolu s riešením dočasného presunu ambulancií

3️⃣ Nová materské škola  – vyhlásenie architektonickej súťaže, príp. oslovenie architektov, vydanie UR a SP; začiatok výstavby koniec r.2019, prípadne prvá polovica 2020

4️⃣ Nová základná škola  – zakúpenie, prípadne získanie pozemku od developerov

5️⃣ Výstavba športového areálu s multifunkčnou športovou halou pri piatom jazere  – vyhlásenie arch súťaže; vydanie ÚR a SP; vyhlásenie VO a začiatok výstavby v r.2021

6️⃣ Výstavba záchytných parkovísk integrovanej dopravy pri železničnej a autobusovej stanici  – v spolupráci s BSK a Železnicami SR

7️⃣ Zakúpenie pozemku na výstavbu a rozšírenie zariadenia pre seniorov 

8️⃣ Vypracovanie manuálu pre developerské spoločnosti so stanovenými podmienkami, ktoré musia byť splnené, aby mohla byť infraštruktúra prenesená na mesto  – zadefinovať parametre ciest, chodníkov, kanalizácie, osvetlenia, dodržiavanie protipovodňových opatrení podľa Generelu protipovodňových opatrení a dažďovej kanalizácie, a iné

9️⃣ Finančný audit a audit zmluvných vzťahov  – zaviesť kontrolné mechanizmy nakladania s finančnými prostriedkami mesta v duchu princípov “hodnota za peniaze“, s cieľom zvýšiť transparentnosť a efektívnosť nakladania s verejnými prostriedkami a to:

➡️ audit finančného hospodárenia, preveriť efektivitu nákupov tovarov a služieb bez súťaže, s nízkou hodnotou, tzv. priamym zadaním, zverejňovať ich, zverejňovať ich vyhodnotenie, nedeliť zákazky na menšie do 5000,- eur a obchádzať tak verejné obstarávanie
➡️ zaviesť systém kontroly čerpania dotácií mesta a zverejňovanie ich vyúčtovania na webovej stránke mesta
➡️ v prípade zistenia neefektívneho vynakladania finančných prostriedkov mesta ukončiť tieto dodávateľské i zmluvné vzťahy

SPOLOČNE ZA LEPŠÍ SENEC

„Vážení Senčania už 10.novembra 2018 si budete voliť svojich poslancov a primátora, ktorí vás budú zastupovať nasledujúce 4 roky. Budú hájiť vaše záujmy, chrániť a zveľaďovať všetko čo robí váš život v meste šťastnejším, zdravším a jednoducho lepším. Majú vám byť k dispozícii a rozhodovať tak, aby sa nám všetkým v Senci žilo lepšie. Pre mesto je nevyhnutná spolupráca vedenia mesta, mestského úradu a poslancov mestského zastupiteľstva. Preto ideme do volieb SPOLOČNE ako jeden tím. Nadviažeme na všetko dobré čo Senec má, budeme to rozvíjať a naberieme nové smerovanie k  občianskej spoločnosti“, takto sa prihovorila Mária HUDÁKOVÁ nezávislá kandidátka na primátorku Senca k svojim voličom.

O primátorský post v Senci sa uchádza ako jediná žena. Senčania ju poznajú ako poslankyňu mestského zastupiteľstva a od roku 2017 i ako poslankyňu Bratislavského samosprávneho kraja. „V župných voľbách 2017 mi občania dali  svoju dôveru a aj na základe pozitívnych ohlasov som sa s veľkou zodpovednosťou rozhodla kandidovať za primátorku mesta Senec. Do volieb ideme spoločne s 15-mi kandidátmi na poslancov z občianskeho združenia. Ľudia, ktorí sú v mojom tíme, sú múdri, spoľahliví a šikovní. Spoločne sme zostavili program, ktorý ponúka riešenia, ako zo Senca urobiť STAROSTLIVÉ, ATRAKTÍVNE a ZODPOVEDNÉ mesto pre život nás všetkých. Prvoradé sú pre nás potreby občanov“

Občianske združenie MOJE MESTO sme založili v roku 2012 a od toho času riešime rôzne podnety od občanov, aktívne sa zapájame do diania v našom meste. Nie sme zaviazaní žiadnym podnikateľským skupinám ani developerom, už roky si svoju činnosť hradíme z vlastných zdrojov. Za účelom volieb je založený transparentný účet , na ktorom môžete vidieť všetky pohyby – príjmy aj výdaje.

Náš program sa nesie v znamení:

  • STAROSTLIVÉ
  • ATRAKTÍVNE 
  • ZODPOVEDNÉ mesto

Volebný program – SPOLOČNE ZA LEPŠÍ SENEC

Tím kandidátov