Boj o slušné bývanie – boj s časom

516C0B9B-711E-483C-A58C-C34DE5E8F459

Obyvatelia Malého Bielu sú zúfalí. V bezprostrednej vzdialenosti za ich domami sa začala výstavba v poradí už štvrtej haly s označením D. Nikto z nich však nebol účastníkom stavebného konania. Pri kúpe pozemkov v tejto lokalite boli informovaní, že haly budú postavené minimálne 250 metrov od hranice ich pozemkov a celková zastavanosť halami neprekročí 35% plochy. Realita je však iná.

Občania zmobilizovali svoje sily a dňa 05.03.2018 spísali petíciu „Zastavenie stavebných prác na výstavbe haly Business Center Senec 3, Hala D„, kotú odovzdali na mesto.

17. apríla 2018 bol vyzvaný Ing. Tibor Omasta  zo Spločného stavebného úradu v Senci ku zastaveniu stavebných prác.  Do dnešného dňa však nikto na ich naliehanie nereagoval.

10.5.2018 bol vykonaný úradný záznam a priložené video, ktoré dokazuje vplyv stroja na kvalitu bývania a fotodokumentácia popraskanej steny na rodinnom dome. Tieto záznamy boli odovzdané priamo Ing. Omastovi zo SSÚ Senec. Ten sa však odmietol zaoberať touto sťažnosťou a obyvateľom povedal, že ho to nazaujíma, lebo ním bolo vydané platné stavebné povolenia a tým je vec vyriešená.  Vraj si majú občania svoju škodu uplatniť cez poisťovňu alebo reklamovať u stavebníka.

Podľa smerných regulatív územného plánu mala byť v tejto časti zastavanosť max. 35% a rovnakú časť 35% mala tvoriť zeleň,  zostávajúcich 30% mali byť ostatné plochy. Limity boli niekoľko násobne prekročené a haly dnes tvoria 78.8% z celkovej plochy. Na stavebnom úrade to však nikomu nevadí. Stavebník sa pri výstavbe haly D odvoláva na povolenie a súhlasné stanovisko od MŽP , ktoré bolo vydané na haly A,B,C…

Mesto na ponosy občanov nereagovalo, preto pán Roman Suchánek prišiel odprezentovať vzniknutú situáciu priamo na mestského zastupiteľstvo, ktoré sa konalo  dňa 17.05.2018.  Videozáznam zo zastupiteľstva

Oslovené úrady a inštitúcie:

30.04.2018 – Spoločný stavebný úrad Senec
30.04.2018 – Okresný stavebný úrad Bratislava
30.04.2018 – Riaditeľstvo stavebnej inšpekcie
30.04.2018 – Úrad verejného zdravotníctva Bratislava
30.04.2018 – Generálna prokuratúra Bratislava
30.04.2018 – Okresná prokuratúra Bratislava – podanie
07.05.2018 – Spločný stavebný úrad v Senci – výzva k vykonaniu štátneho stavebného dohľadu a uloženie opatrení voči STRABAG
07.05.2018 – primátor Senca K. Kvál , Spločný stavebný úrad v Senci , víceprimátor D. Badinský – výzva primátorovi
10.05.2018 – Okresná prokuratúra Bratislava – doplnenie podania
10.05.2018 – Výzva primátorovi na vyvolanie rokovania SSU SC+Investor+ občania. Na podateľňu MÚ SC – bez reakcie
17.05.2018 – opatovné podanie podania zo dňa 17.04.2018 k rukám víceprimátora D. Badinského
17.05.2018 – podateľná Mestského úradu Senec – petícia za zastavenie stavebných prác na výstavbe haly D (Elektronicky 129 podpisov, fyzicky 147 podpisov)  k rukám  víceprimátora D. Badinského
Dovolajú sa obyvavatelia Malého Bielu  svojej pravdy na stretnutí s primátorom, ktoré sa koná dňa 30.mája .2018 o 13.00 hodine na MÚ Senec?
33430122_2087905394570102_177590747296432128_n 33248925_10216939356502527_6439967735643373568_o 33438352_2087905327903442_7711975287365304320_n 33620867_2090593040968004_5273689234933284864_n (1) IMG_5092

Ako urobiť z komára somára…

Dňa 04.04.2018 sa konalo zasadnutie MsZ v Senci. Občania si za 5 rokov zvykli na to, že zo zastupiteľstva sú vysielané priame prenosy na stránke www.zastupitelstvo.sk a následne sú tam zverejnené záznamy. Ide o srdcovku nášho združenia, nakoľko túto službu objednalo mesto až potom, ako sme prenosy v roku 2013 financovali my – naše občianske združenie, ktoré nikdy nevyužívalo žiaden dotačný systém – ani mestský, krajský alebo iný …, ale naopak robilo všetko preto, aby boli informácie vysielané čo najtransparentnejšie.

04.04.201Prenos_018 sme teda tak ako po iné zastupiteľstvá chceli na našom facebookovom profile zdielať link na priamy prenos. Robíme tak už 5 rokov, nie len tesne pred voľbami. Žiaľ nepodarilo sa. Zavolali sme priamo na kontakt uvedený na stránke, kde mal byť podľa nás prenos vysielaný. S otázkou „Čo sa deje, že nie je žiaden prenos?…“ .

Dozvedeli sme sa, že prenos bol objednaný na iný deň, resp. pán, ktorý mal robiť prenos bol pripravený na štvrtok, ale sú s ním v sms-kontakte a ak sa bude dať prenos začne neskôr.
Tak sme na našom profile o tom informovali občanov.

Nikto netušil, aký rozruch to spôsobí. Primátorov profil nám na druhý deň zavesil na stránku informáciu, že zavádzame spolu s objednávkou, ktorú údajne mesto zaslalo a žiadal opraviť informáciu, ktorú zdielame ešte aj deň po zastupiteľstve. (Údajne preto, lebo objednávky by mali byť podľa zákona uverejňované na webe mesta, táto však nebola.)

Menia vari noviny spätne články deň po tom, ako sa niečo nové udeje???

Na otázky vecného charakteru, prečo táto objednávka sa nedostala na stránky mesta v termíne ako určuje zákon sme od primátora odpoveď nedostali.prenos_03prenos_02

Zrejme začínajú byť niektorí poslanci ako aj primátor pod tlakom, lebo sa blížia voľby a tak túto situáciu rýchlo využili a začali robiť z komára somára.

prenos_05prenos_04

Je zarážajúce, že na svojich profiloch dokážu zdielať všeličo, ale k dôležitejším témam sa nikdy  nevyjadrujú.

Už niekoľkokrát sme žiadali, aby sa zverejnila zmluva, ktorá by definovala práva a povinnosti Senec TV, ktoré dostalo od mesta lukratívnu zákazku bez výberu, bez obstarávania.

Tiež by občanov určite viac zaujímalo vysvetlenie k bodu 11. „Zriadenie a prevádzkovanie zberného dvora a zhodnocovanie odpadov v areáli VPP Senec, a.s., Pezinská 29 v Senci“, ktorý sa prejednával na tomto zastupiteľstve.

Ale to nie je zrejme ich záujem,…

Ak niekto utrpel ujmu týmto našim údajným „zavádzaním“ tak sa mu ospravedlňujeme.

Prečítajte si viac, ako sme v minulosti zabezpečovali prenosy zo zastupiteľstva:
OZ Moje Mesto zabezpečilo v roku 2013 prenosy zo zastupiteľstva