Programové priority poslaneckého klubu OZ Moje Mesto na volebné obdobie 2018-2022

Na výzvu zvoleného primátora Ing. Dušana Badinského sme v stredu 21.11.2018 doručili nasledovné programové priority na najbližšie 4 roky:

1️⃣ Územný plán mesta  – jeho prijatie najneskôr do prvej polovice r. 2020, s podmienkou spracovania Generelu dopravy – statickej, dynamickej a alternatívnej

2️⃣ Poliklinika  – vyhlásenie architektonickej súťaže, prípadne oslovenie viacerých architektov na dodanie návrhu; vydanie územného rozhodnutia (UR) a stavebného povolenia (SP); vyhlásenie verejného obstarávania (VO) a začiatok výstavby v r.2020; spolu s riešením dočasného presunu ambulancií

3️⃣ Nová materské škola  – vyhlásenie architektonickej súťaže, príp. oslovenie architektov, vydanie UR a SP; začiatok výstavby koniec r.2019, prípadne prvá polovica 2020

4️⃣ Nová základná škola  – zakúpenie, prípadne získanie pozemku od developerov

5️⃣ Výstavba športového areálu s multifunkčnou športovou halou pri piatom jazere  – vyhlásenie arch súťaže; vydanie ÚR a SP; vyhlásenie VO a začiatok výstavby v r.2021

6️⃣ Výstavba záchytných parkovísk integrovanej dopravy pri železničnej a autobusovej stanici  – v spolupráci s BSK a Železnicami SR

7️⃣ Zakúpenie pozemku na výstavbu a rozšírenie zariadenia pre seniorov 

8️⃣ Vypracovanie manuálu pre developerské spoločnosti so stanovenými podmienkami, ktoré musia byť splnené, aby mohla byť infraštruktúra prenesená na mesto  – zadefinovať parametre ciest, chodníkov, kanalizácie, osvetlenia, dodržiavanie protipovodňových opatrení podľa Generelu protipovodňových opatrení a dažďovej kanalizácie, a iné

9️⃣ Finančný audit a audit zmluvných vzťahov  – zaviesť kontrolné mechanizmy nakladania s finančnými prostriedkami mesta v duchu princípov “hodnota za peniaze“, s cieľom zvýšiť transparentnosť a efektívnosť nakladania s verejnými prostriedkami a to:

➡️ audit finančného hospodárenia, preveriť efektivitu nákupov tovarov a služieb bez súťaže, s nízkou hodnotou, tzv. priamym zadaním, zverejňovať ich, zverejňovať ich vyhodnotenie, nedeliť zákazky na menšie do 5000,- eur a obchádzať tak verejné obstarávanie
➡️ zaviesť systém kontroly čerpania dotácií mesta a zverejňovanie ich vyúčtovania na webovej stránke mesta
➡️ v prípade zistenia neefektívneho vynakladania finančných prostriedkov mesta ukončiť tieto dodávateľské i zmluvné vzťahy

SPOLOČNE ZA LEPŠÍ SENEC

„Vážení Senčania už 10.novembra 2018 si budete voliť svojich poslancov a primátora, ktorí vás budú zastupovať nasledujúce 4 roky. Budú hájiť vaše záujmy, chrániť a zveľaďovať všetko čo robí váš život v meste šťastnejším, zdravším a jednoducho lepším. Majú vám byť k dispozícii a rozhodovať tak, aby sa nám všetkým v Senci žilo lepšie. Pre mesto je nevyhnutná spolupráca vedenia mesta, mestského úradu a poslancov mestského zastupiteľstva. Preto ideme do volieb SPOLOČNE ako jeden tím. Nadviažeme na všetko dobré čo Senec má, budeme to rozvíjať a naberieme nové smerovanie k  občianskej spoločnosti“, takto sa prihovorila Mária HUDÁKOVÁ nezávislá kandidátka na primátorku Senca k svojim voličom.

O primátorský post v Senci sa uchádza ako jediná žena. Senčania ju poznajú ako poslankyňu mestského zastupiteľstva a od roku 2017 i ako poslankyňu Bratislavského samosprávneho kraja. „V župných voľbách 2017 mi občania dali  svoju dôveru a aj na základe pozitívnych ohlasov som sa s veľkou zodpovednosťou rozhodla kandidovať za primátorku mesta Senec. Do volieb ideme spoločne s 15-mi kandidátmi na poslancov z občianskeho združenia. Ľudia, ktorí sú v mojom tíme, sú múdri, spoľahliví a šikovní. Spoločne sme zostavili program, ktorý ponúka riešenia, ako zo Senca urobiť STAROSTLIVÉ, ATRAKTÍVNE a ZODPOVEDNÉ mesto pre život nás všetkých. Prvoradé sú pre nás potreby občanov“

Občianske združenie MOJE MESTO sme založili v roku 2012 a od toho času riešime rôzne podnety od občanov, aktívne sa zapájame do diania v našom meste. Nie sme zaviazaní žiadnym podnikateľským skupinám ani developerom, už roky si svoju činnosť hradíme z vlastných zdrojov. Za účelom volieb je založený transparentný účet , na ktorom môžete vidieť všetky pohyby – príjmy aj výdaje.

Náš program sa nesie v znamení:

  • STAROSTLIVÉ
  • ATRAKTÍVNE 
  • ZODPOVEDNÉ mesto

Volebný program – SPOLOČNE ZA LEPŠÍ SENEC

Tím kandidátov

 

Zloženie mestského zastupiteľstva v Senci od roku 1994

Volení činitelia od roku 1994 v meste Senec:

voľby 1994 1998 2002 2006 2010 2014
vol. Obdobie 1995 – 1998 1999 – 2002 2003 – 2006 2007 – 2010 2011 – 2014 2015 – 2018
primátor  Jozef Elšík (nez.)  Jozef Elšík (nez.) Karol Kvál (nez.) Karol Kvál (nez.) Karol Kvál (nez.) Karol Kvál (nez.)
45,44% 45,62% 40,99% 45,70% 34,75% 44,10%
poslanci:
Peter Galvánek
Gyula Bárdos Gyula Bárdos Gyula Bárdos Gyula Bárdos Gyula Bárdos
Ladislav Ásványi Ladislav Ásványi
Jozef Radzo Jozef Radzo
Gabriel Klokner Gabriel Klokner
Ivan Fendek Ivan Fendek Ivan Fendek
Božena Venerčanová Božena Venerčanová
Pavol Škovránek Pavol Škovránek Pavol Škovránek Pavol Škovránek Pavol Škovránek Pavol Škovránek
Ján Targoš
Ivan Ivančík
Ján Maglocký Ján Maglocký Ján Maglocký Ján Maglocký Ján Maglocký
Emese Dobosová Emese Dobosová Emese Dobosová Emese Dobosová
Štefan Benkovský Štefan Benkovský
Ivan Fiala
František Podolský František Podolský František Podolský František Podolský František Podolský
Gejza Botta Géza Botta
Helena Nemcová Helena Nemcova Helena Nemcova Helena Nemcova Helena Nemcova
Torsten Ondrejovič
 Ján Gubáni,
Mária Podolská Mária Podolská
 Michal Ležák
Vladimír Chríbik Peter Chríbik
Jaroslav Šupala Jaroslav Šúpala,
František Borka
Peter Szabo,
Vlasta Sulková Vlasta Sulková
 Jozef Olas
Gabriel Agárdy .Gabriel Agárdy Gabriel Agárdy Gabriel Agárdy
Oľga Weissová
Gabriela Némethová . Gabriela Németh Gabriela Németh Gabriella Németh Gabriella Németh
Ľuboš Magula
Ladislav Nádašský Ladislav Nádaský Ladislav Nádaský Ladislav Nádaský Ladislav Nádaský
Jozef Kosorinec
Štefan Šupala
Ján Debnár
Ján Nádašský
Mária Pereszlényiová
Alena Frčová
Jarmila Ožvaldová
Juraj Sebök
Karol Kvál
Henrich Polakovič
Ladislav Vencel
Zita Steinerová
Jozef Molnár
László Vojtek
Ján Matejka
Štefan Podmanický
Ladislav Zelman,
Juraj Kovačič
Jozefína Škorvagová
Marián Príbelský Marián Príbelský Marián Príbelský
Gašpar Józan Gašpar Józan Gašpar Józan
Peter Zváč
Rezsó Duray Rezsô Duray
Ján Winkler Ján Winkler
Rudolf Galambos Rudolf Galambos Rudolf Galambos Rudolf Galambos
Jozef Olas
Mikuláš Bertok Mikuláš Bertok
Roman Voško Roman Voško
Dušan Badinský Dušan Badinský Dušan Badinský
Zdenek Cernay Zdenek Černay Zdenek Černay
Rudolf Bittner Rudolf Bittner
Juraj Gubáni Juraj Gubáni
Bc. Zuzana Lovíšková
Maroš Ožvald
JanaTuranská Jana Turanská
Martina Valachová
Monika Snohová
Mária Hudáková
Zoltán Kovács
Ladislav Žittňan
arch. Peter Sedala
Jana Némethová
Peter Príbelský