Návrh k zlepšeniu spôsobu zverejňovania Zmlúv/Faktúr/Objednávok mesta Senec

Dôležitým krokom k nadviazaniu otvorenej komunikácie samosprávy mesta a obyvateľov mesta je zlepšenie informovanosti občana a zjednodušenie prístupu k informáciam. Hlavným zdrojom získavania informácii o dianí, v súčasnej dobe, je predovšetkým prostredníctvom webových stránok, ktoré ponúkajú široké možnosti jednoduchého vyhľadávania aktuálnych, ale i archivovaných informácii.

Čím je prehľadnejší spôsob zverejňovania všetkých informácií na weboch tým je menší priestor pre korupciu a netransparentnosť. Mesto Senec v tejto oblasti v porovnaní s inými samosprávami stagnuje a ponúka častokrát neúplné a neprehľadné – ťažko triediteľné informácie.

Od roku 2011, kedy Transparency International urobil rebríček o zverejňovaní zmlúv, v ktorom sa mesto Senec umiestnilo pod celoslovenským priemerom 60,2 bodu až na 58.-59. mieste nedošlo k zmene spôsobu zverejňovania zmlúv/faktúr/objednávok.

Transparency Internation – rebríček

V mene občanov mesta Senec preto navrhujeme a zároveň žiadame od začiatku roka 2014 a spätne od roku 2012 na webovej stránke mesta:

  • Zmluvy, faktúry a objednávky zverejňovať prehľadne tak, aby sa v nich dalo jednoducho vyhľadávať, triediť a údaje kopírovať pre ďalšie spracovanie a analýzu
  • Pri zmluvách uverejniť hodnotu a dĺžka trvania zmluvy, uviesť celé texty zmlúv so všetkými prílohami;

Služba prehľadného triedenia a zoraďovania v triediteľnej tabuľke podľa ľubovoľných parametrov je možná viacerými spôsobmi.

Napr. jedným z poskytovateľov je aj firma Trimel s.r.o. ktorá má medzi referenčnými mestami využívajúcimi IS SAMO (programový systém určený pre komplexné riešenie ekonomickej, daňovej a poplatkovej agendy mestských úradov …) i mesto Senec.

 

Priame prenosy zo zastupiteľstva


>