Senecké školy sú plné a už takmer nemajú voľnú kapacitu. Preto sme ostali prekvapení, keď v máji na zastupiteľstve navrhlo vedenie mesta škrtnúť položku na vypracovanie štúdie novej ZŠ. Aj napriek tomu, že Mária Hudáková mesto upozorňovala, že BSK má pripravené peniaze na výstavbu škôl, a že treba začať na projekte pracovať. Dlhé týždne zisťovala u primátora, ako pokračujú práce na projekte novej ZŠ. Konkrétnej odpovede sa jej nedostalo. Až v septembri sa veci pohli, zorganizovalo sa prvé stretnutie poslancov k tejto téme. Ďalšie stretnutie sa malo uskutočniť, vzhľadom na termíny dané BSK, do 25.9.2020, ale žiaľ, doteraz neprišla ani pozvánka.Z mesta sme obdržali prvú analýzu stavu škôl – momentálne máme na školách 14 tried, ktoré boli vytvorené z chodieb, kabinetov, učební. je v nich umiestnených cca 280 žiakov. Z toho až 11 takých tried je na ZŠ Mlynská

❗️

Mesto nemá vypracovanú, zo zákona povinnú, Koncepciu rozvoja škôl. Tlak Mestskej školskej rady je v tejto oblasti viac než symbolický. Dlhé roky sa mesto rozrastalo bez potrebnej infraštruktúry a teraz nás problémy dobehli.Ale kde vybudovať novú školu? Zatiaľ sa debatuje o týchto 3 možnostiach:

➡️

Pozemok na Záhradníckej ul. – Momentálne je tam záhradkárska osada. K tomu pozemku by však muselo prikúpiť pozemok poslanca Černaya z 90301, ktorý požaduje veľmi veľa eur.

➡️

Odkúpenie budovy školy na Kysuckej od BSK – Dopravná situácia by sa tam v prípade ďalšej školy rapídne zhoršila.

➡️

2ha pozemok na 5.jazere, kde mal byť športový areál – Dostupnosť školy by bola veľmi zlá.Správne, žiadne dobré riešenie na stole nie je. Podľa metodickej príručky by základné školy mali byť pre žiakov dostupné v rádiuse do 800m. Situáciu zhoršuje, že mesto nemá územný plán, je v procese obstarávania a teda nemôže meniť funkčné využitia pozemkov v niektorých satelitoch, kde by bolo vhodné školu postaviť.Ak máte nápad, kde by mohla nová škola stáť, alebo máte na predaj vhodný pozemok, dajte nám prosím vedieť.


>