Na júnovom zasadnutí zastupiteľstva boli poslanci veľmi stručne a krátko informovaní o zápisoch do základných škôl.Celkový počet prijatých prihlášok bol 385 (z informácie pre poslancov nie je jasné, či ide o duplicitné prihlášky alebo nie).Z toho:- 292 zapísaných a malo nastúpiť- 36 má „odklad“ (po novom – pokračovanie povinného predprimárneho vzdelávania)- 57 detí chýba do počtu 385 prihlášok – nemáme žiadne informácieNa ZŠ Mlynská nastúpi už druhý školský rok z kapacitných dôvodov len približne 60 prvákov, predtým to bolo okolo 100 prvákov ročne.Čo nevieme:

❓

Koľko budúcich prvákov s trvalým pobytom v Senci a z obcí zo školského obvodu Senca nastúpi do iných ako mestských seneckých škôl (túto informáciu mesto podľa zákona má – v akej obci a škole budú plniť povinnú školskú dochádzku).

❓

Koľko detí z okolitých obcí, ktoré patria do školského obvodu seneckých škôl nastúpi do prvého ročníka a na druhý stupeň ZŠ.

❓

Koľko prvákov, ktorí mali minulý školský rok odklad, nastúpi tento školský rok.

❓

Na ZŠ Kysucká malo pôvodne nastúpiť 100 prvákov, ale už teraz sa vie, že 19 budúci prváci nastúpia niekde inde. Nemáme informáciu, kam deti nastúpia, a prečo nechcú chodiť na ZŠ Kysuckú. Minulý rok v septembri tam nenastúpilo toľko prvákov, že namiesto plánovaných 7 prváckych tried sa nakoniec otvorili len 4.Poslanci už niekoľko rokov nedostali na zasadnutie MsZ správu o školstve v meste. Poslanci ani verejnosť oficiálne nevedia, čo sa v školstve v meste deje. Nie sme hluchí ani slepí, vieme, že v meste narastá napätie medzi niektorými školami a mestom, resp. školským úradom.


>