Na poslednom zastupiteľstve BSK bola schválená výzva na DOTÁCIE (BRDS) na rok 2022. V pláne je rozdeliť až 2,1 milióna eur, čo je oproti minulému roku dvojnásobná suma.Žiadať o dotáciu môžete na projekty z oblastí:

► kultúry► mládeže► športu► životného prostredia a rozvoja vidieka

BSK urobilo všetko pre to, aby sa napriek pandémii a kríze mohli plnohodnotne podporiť menšie i väčšie občianske projekty!

‼️

Termín na podávanie žiadostí je do 17. januára 2022

‼️

Žiadosti pre všetky oblasti bude možné podávať v termíne od zverejnenia výzvy do 17. januára 2022 do 12:00 a to elektronicky prostredníctvom portálu BSK. Žiadateľ preto musí byť držiteľom občianskeho preukazu vybaveného aktivovaným čipom. Žiadosť musí byť úplne a riadne vyplnená a podpísaná elektronickým podpisom štatutárneho zástupcu žiadateľa. Bližšie informácie o podmienkach, potrebných dokladoch, dôležitých termínoch, ako aj zoznam oprávnených prijímateľov dotácií nájdete na www.bratislavskykraj.sk/brds

Žiadosti sa podávajú už len elektronicky!

Prosíme, aby ste túto správu zdieľali prostredníctvom sociálnych sieti. Viac informácii nájdete tu: https://bratislavskykraj.sk/zupa-vyclenila-na-obcianske…/


>