Činnosť poslancov

Vďaka hlasom voličov máme najväčší poslanecký klub OZ Moje Mesto
Poslanci za OZ Moje Mesto

Na zastupiteľstve maju poslanci možnosť vyvolať rozpravu prostredníctvom Interpelácii:
Interpelácie poslancov

Uznesením sa ukladajú úlohy, formuluje sa stručne s menovitým určením nositeľov úloh z nich vyplývajúcich a s termínmi pre ich splnenie a rozhoduje sa o ňom hlasovaním:
Návrhy uznesení