Mesto informovalo, že sa začali stavať cykloboxy na stanici. V článku https://bit.ly/333EGl7 píšu: „Vybudované budú okrem iného bezpečné uzamykateľné stojiská pre bicykle, v ktorých bude možné zaparkovať až 84 bicyklov.“. Skutočnosť je iná, podľa verejného obstarávania budú vybudované 2 uzamykateľné prístrešky pre bicykle s celkovou kapacitou 48 parkovacích miest a 1 otvorený prístrešok pre bicykle s kapacitou 36 parkovacích miest, t.j. dokopy 84 parkovacích miest pre bicykle.Verejné obstarávanie na výstavbu vyhrala stará známa CS, s.r.o. Trnava so sumou 166 200,77 € s DPH a znížila tak predpokladanú hodnotu zakázky v súťaži o neuveriteľných 120,11 € s DPH https://bit.ly/3mS3yUI . Mesto, ako už takmer tradične, nezverejňuje neoddeliteľné prílohy zmluvy https://bit.ly/309jPL9 , t.j. zoznam subdodávateľov a výkaz výmer a znemožňuje tak efektívnu verejnú kontrolu.A ako bude vstup do cykloboxu fungovať? Podľa technickej správy k stavbe cykloboxov takto:

1️⃣

Manuálne – prostredníctvom elektromagnetického kľúča/karty priložením na čítačku. Pri tomto spôsobe je potrebná registrácia na kontaktnom mieste (mestský úrad). Najjednoduchšie je spárovať systém s čipovými kartami dopravcu, prípadne s mestskými čipovými kartami, či poveriť na meste kompetentného pracovníka, ktorý by užívateľom prístrešku vydával čipy na požiadanie a za určitú odplatu. Pozn. OZ: Takto to funguje v Galante, záloha 10 € a mesačne symbolické 1 € a pri kapacite boxu 20 miest vydajú 30 čipov https://bit.ly/2G4HG7M

2️⃣

Virtuálne – prostredníctvom webovej aplikácie načítaním QR kódu. Pri tomto spôsobe stačí online registrácia bez potreby navštívenia kontaktného miesta. Vo webovej aplikácii sa užívateľ jednoducho zaregistruje a zaplatí poplatky na prenájom prostredníctvom certifikovanej platobnej brány. Následné mu aplikácia vygeneruje 6-čiselný prístupový kód, ktorý je platný iba pár minút. Tento kód zadá do digitálnej klávesnice umiestnenej na cykloprístrešku a tým sa mu otvoria dvere.Pozn. OZ: Potrebný bude telefón s predplatenými internetovými dátami a platobná karta.


>