Očakávali sme to. Včera bol zverejnený zámer na rozšírenie skládky odpadov o ďalších 220.600 m3 odpadu (+ zatiaľ nepovolených 66.000 m3, kde Inšpekcia konanie zastavila). Súčasne ministerstvo životného prostredia rozhodlo, že navrhovaná činnosť podlieha povinnému hodnoteniu vplyvu na životné prostredie (známe aj ako „veľká EIA“).

❗️

Len pre porovnanie – súčasná kapacita 3. etapy skládky je 550.000 m3. Rozšírenie má vzniknúť tak, že sa „kopce odpadu“ 1. a 3. etapy spoja, zasype sa „údolie“ medzi nimi (čierny kruh na obrázku).

❗️

Okrem toho má v blízkosti Martinského lesa vzniknúť kompostáreň, kde už aj sami autori zámeru predpokladajú vznik zápachu (zelený kruh na obrázku).

❗️

V blízkosti lesa sa má tiež inštalovať zariadenie na drvenie stavebného odpadu, čo tiež nie je nejaké tiché zariadenie (v priestore kompostárne).

☝️

Pripomíname stanovisko OÚ Senec zo záverečného stanoviska ku konceptu nového územného plánu mesta Senec:

➡️

Plocha skládky (bez vytýčenia hygienického pásma samotnej skládky odpadu) sa kontaktne dotýka SKÚEV0089 Martinský les (na území platí 2. stupeň územnej ochrany) a už v súčasnosti zasahuje 50 m ochranné pásmo lesa až do územia skládky.

➡️

Nerozširovať súčasné územie reprezentujúce regionálnu skládku komunálneho odpadu.Včerajším dňom začala 21-dňová lehota na príhlásenie sa do konania o povinnom hodnotení vplyvov na životné prostredie a uplatnenia si pripomienkok aj zo strany verejnosti.Všetky potrebné podklady: https://www.enviroportal.sk/…/senec-centrum-odpadoveho…


>