Dotácia z Environmentálneho fondu

32_domcekov_brana-okO tom, ako primátor Karol Kvál vychádza v ústrety investorom a súkromným firmám, sme sa presvedčili, keď nás v roku 2011 zaujala v správe kontrolóra mesta informácia o tom, že mesto získalo dotáciu z Environmentálneho fondu na vybudovanie kanalizácie a vodovodných prípojok pre 32 domov v celkovej výške 246-tis. eur (7 mil. 406-tis. Sk). Mesto ich v roku 2010 preinvestovalo na Pezinskej ul. Pýtali sme sa primátora, kde konkrétne na Pezinskej. Odpovedal „na kopci“, kde sa práve konala výstavba rodinných domov developerov bratrancov Petra Józana (brat poslanca Gašpara Józana) a Tomáša Matláka (brat Alexandra Matláka). V súčasnosti je to Ul. Sv. Urbana.

Na našu otázku, či je normálne, ak mesto žiada o dotáciu pre súkromného developera, nám primátor odpovedal protiotázkou: „Závidíte?“ Pritom mesto nesmie takto získané financie posunúť súkromným firmám. Na stretnutí s občanmi v časti Sv. Martin na otázku, kde by sa táto dotácia uplatnila lepšie (v Sv. Martine bolo v roku 2010 okolo 30 domov, doteraz tam chýba kanalizácia a vodovodné prípojky), primátor povedal, že „developeri si to vybavili sami, mesto len vyplnilo žiadosť“ . Keď sme sa snažili zistiť, na akú lokalitu presne mesto žiadalo dotáciu, odpoveď sme nedostali nielen z mesta, ale ani z envirofondu! V Senci a na Slovensku je snáď možné všetko.