DOTÁCIE – POKRAČOVANIE

Takto sa na komisii školstva a kultúry rozhodovalo o dotáciách. Per rollam, bez diskusie, netrasparentne, pripomienky sa statočne ignorovali a prechádzali mlčaním.Ukážka ako sa to robiť nemá.


>