Rodičia detí ZŠ Mlynská POZOR!!! SSI
Ako možno viete, v týchto dňoch na škole prebieha kontrola Štátnej školskej inšpekcie. Bola vyvolaná sťažnosťou rodičov nespokojných so stavom tejto školy, s jej vedením a negatívnym dopadom na deti.
Na požiadanie rodičov zverejňujeme aj tu anonymný dotazník o spokojnosti rodičov so školou a jej vedením, ktorý Štátna školská inšpekcia dnes zbierala od detí v škole.

Ak ste dotazník nestihli odovzdať, je možno ho vyplniť a odoslať mailom pani Kozákovej na adresu: kozakova@ssiba.sk dodatočne najneskôr do 02. februára 2018 !!!

Čím viac rodičov dotazník vyplní, tým väčšia je šanca na zmenu vzdelávacej atmosféry na škole ZŠ Mlynská. Ide o naše DETI a ich budúcnosť!


>