Aj keď v poslednom júlovom Senčanovi (obrázok) bolo napísané jasne, že v elokovanom pracovisku na Kysuckej bude 5 tried prvákov zo ZŠ J.G. Tajovského, realita je iná. Z „organizačných dôvodov“ tam ostanú druháci, ktorí boli ako prváci tiež v 5 triedach. Prváci budú v bodove ZŠ J.G. Tajovského. Nevieme, čo sa stalo, ale taká je realita. Tá budova sa nafúknuť nedá a napriek tomu, že ZŠ Kysucká bola plánovaná ako plno-organizovaná, t.j. ročníky 1-9, vyzerá to tak, že to smeruje ku škole, kde bude nakoniec len prvý stupeň.Fakty:

➡️

v budove je podľa kolaudačného rozhodnutia 21 kmeňových a 4 odborné triedy

➡️

od školského roka 2020/2021 by mala len samotná ZŠ Kysucká obsadiť až 16 kmeňových tried (1. ročník – 7 tried, 2. ročník – 4 triedy, 3. ročník – 4 triedy, 4. ročník – 1 trieda)

➡️

vo voľných 5 triedach by malo fungovať elokované pracovisko ZŠ J.G. Tajovského


>