Elektronická prihláška

Vyplnením a odoslaním nasledovného formulára sa prihlasujem za člena OZ Moje Mesto a súhlasím so spracovaním a evidenciou údajov a informácií, uvedených v tejto prihláške, výlučne pre vnútorné potreby OZ Moje mesto, v súlade so zákonom č. 28/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov.

  Vaše Meno a Priezvisko:*

  Adresa trvalého bydliska:*

  Váš e-mail:*

  Čím viete pomôcť:

  Typ členstva:* Riadny člen**Čestný člen

  Súhlas so stanovami:* Áno

  * Polia sú povinné.
  ** Pri vypísaní prihlášky a zaplatení členského poplatku sa automaticky stávate čestným členom, prijatie za riadneho člena je podmienené schváleniu predsedníctvom OZ.