FEKIŠOVCE MOMENT

Kto videl známe zasadnutie obecného zastupiteľstva vo Fekišovciach, musel mať vo štvrtok pri sledovaní prenosu zo zasadnutia MsZ v Senci pocit deja-vu. Nedôstojné, neslušné, neprofesionálne, ponižujúce. Išlo o bod prerozdeľovania dotácií a zrejme dohodnutý scenár väčšiny nebol až taký úžasný a premyslený – dať „pozmeňujúci“ návrh, aby sa hlasovalo „en bloc“, pričom spôsob hlasovania nie je v žiadnom vesmíre návrhom pozmeňujúcim, a ešte k tomu už celý návrh uznesenia bol pripravený na hlasovanie „en bloc“, je skutočne výkon.Ak primátor po tomto priebehu prejednávania tohto bodu a porušeniu rokovacieho poriadku takéto uznesenie podpíše, podáme podnet na prokuratúru. Ďalším nedostatkom je, že minimálne jeden poslanec, štatutárny orgán občianskeho združenia žiadajúceho dotáciu, v rozpore s ústavným zákonom o ochrane verejného záujmu neoznámil svoj osobný záujem.Celý bod je tu (budete počuť skutočné perly): https://video.zastupitelstvo.sk:80/…/2021-03-25/sen/8.mp4


>