Do finálovej tridsiatky tretieho ročníka Ceny Učiteľ Slovenska za rok 2020 sa dostala Senčanka, riaditeľka Súkromná základná škola SENEC a podpredsedníčka Mestskej školskej rady, pani Iveta Barková.Cena Učiteľ Slovenska je národnou cenou Global Teacher Prize a víťaz národnej súťaže postupuje do celosvetového finále.Srdečne gratulujeme!Zoznam finalistov – https://ucitelslovenska.sk/finalisti-vitazi/finalisti/Porota na čele s pani Hlavnou školskou inšpektorkou – https://ucitelslovenska.sk/o-cene/porota/Ambasádori ceny – https://ucitelslovenska.sk/o-cene/ambasadori/


>