Najskôr sa niečo schváli, prezentuje sa to, ako to najlepšie pre mesto. Prejde, ideálne, aspoň 10 rokov, ľudia zabudnú a potom sa nestačia čudovať. Pred 12 rokmi sa podmienečne schválila lokalita Južná brána. Podmienečne preto, lebo podmienkou výstavby bolo to, že developer prevedie takmer 9000 m2 pozemku pod „Centrom verejných aktivít“ na mesto. Bývalý primátor to na zasadnutí v 2009 prezentoval ako najväčšie plus celej lokality, niektorí poslanci ho chválili, že toto bude „ukážková lokalita“. Veď si vypočujte zvukový zaznam od 3 minúty. Bývalý primátor však nedohodol nič, developer suverénne tvrdí, že netuší, čo mali poslanci pod názvom „Centrum verejných aktivít“ na mysli, a že sa s tým niekoľko rokov „trápia“, aby na to prišli. Je to zaujímavé, lebo „Centrum verejných aktivít“ je presne v Urbanistickej štúdii, ktorú poslanci v 2009 schválili, aj nakreslené aj definované – má takmer 9000 m2 a plocha verejnej zelene (nie ihrísk ani športovísk, ale ZELENE) je daná na takmer 3500 m2. Bonusom (a určite aj dielom náhody) pre bývalého primátora a jeho firmu je, že danú lokalitu pre developera ako „generálny zhotoviteľ“ aj vybudoval.Teraz sa developer tvári, že mestu nedá nič. Mesto musí byť v týchto hrách suverénny protihráč pre developerov, nesmie ustupovať a musí chrániť verejné záujmy. Zároveň je to aj záväzok a zodpovednosť voči vtedajším poslancom, ktorí túto lokalitu schválili len s touto jednou podmienkou – a to, že mesto dostane 9000 m2 pozemku.Zvukový záznam: http://old.senec.sk/zastupitelstvo/12022009/cast3.wmaFoto je zo schválenej Urbanistickej šúdie.


>