Pani učiteľka Martina Košecká, úžasný človek, mama, priateľka potrebuje súrne darcu krvných doštičiek, ktorý má krvnú skupinu B-. Darovať krvné doštičky na jej meno môžete len priamo v Národnom onkologickom ústave, Klenová 1, Bratislava. Informácie NOÚ o darovaní krvných doštičiek: https://www.nou.sk/…/files/nou_krvne_dosticky_web.pdf


>