Keďže okrem 2 prváckych tried na ZŠ Mlynská a 2 na ZŠ s VJM budú ostatné triedy prvákov (až 13 tried prvákov) na ZŠ Kysucká, škola hľadá 10 učiteľov, 7 vychovávateľov a 3 pedagogických asistentov. Viac informácií: https://www.senec.sk/…/zs-kysucka-14-v-senci-prijme…EDIT: na Mlynskej sa otvoria nakoniec 3 triedy a na Kysuckej bude 7 kmeňových prváckych a 5 elokovaných z Tajovského.


>

Add Your Comment