Ing. Ján MAGLOCKÝ

71 rokov, nezávislý kandidát na poslanca mesta, lesný inžinier, dôchodca, občiansky aktivista

Ochrana životného prostredia a prírody je mojím celoživotným poslaním a prioritou. Budem kontrolovať developerské zámery v náväznosti na vplyvy na životné prostredie a krajinu. Budem dbať na dodržiavanie opatrení na zadržiavanie vody v meste a opatrení na predchádzanie klimatickým zmenám. Prinesiem viac zelene do mesta, ktorú určite ocenia budúce generácie našich detí.