Ing. Ján PULLMAN

24. Ing. Ján Pullman

40 rokov, nezávislý kandidát na poslanca mesta, hospodársky informatik, občiansky aktivista

Podporím vytvorenie efektívnej komunikácie s obyvateľmi mesta prostredníctvom aplikácie pre telefóny, aby boli včas informovaní o dôležitých udalostiach, haváriách, odstávkach a akciách v meste. Podporím projekty, ktoré zvýšia boj proti hazardu a drogám v meste, ako aj bezpečnosť detí, mládeže a najzraniteľnejších občanov mesta, vrátane dôchodcov. Podporím znovuotvorenie centra voľného času, ktoré vytvorí priestor pre deti a mládež počas celého roka.