Ing. Mária HUDÁKOVÁ

Mám 48 rokov a od roku 1996 žijem spolu s manželom v Senci, kde vychovávame naše tri deti. Vyštudovala som VŠP v  Nitre, odbor šľachtenie a genetiku rastlín, absolvovala postgraduálne štúdium ekonómie na Inštitúte Ekonomických Štúdií, Cornell University NY, USA. Ovládam výborne anglický jazyk a  ruštinu. Od roku 1995 som pracovala ako obchodná riaditeľka v cukrovare v Dunajskej Strede. Počas materskej dovolenky som s manželom začala podnikať v telekomunikačných službách a venovať sa účtovníctvu. V súčasnosti pracujem ako vzťahová manažérka v  banke pre mestá a  obce, obecné, mestské,  štátne podniky a  neziskové organizácie. U  svojich partnerov sa stretávam s výbornou prácou, múdrymi nápadmi a nadšením pre veci verejné. Mnohí majú môj obdiv, keď z mála dokážu urobiť vo svojej samospráve každodenným úsilím a šetrným prístupom veľké veci. Veľa som sa od nich naučila. Ich skúsenosti a dobré výsledky sú pre mňa inšpiráciou a sú aplikovateľné aj v Senci.

Na pôde samosprávneho kraja presadzujem záujmy Senčanov v rôznych oblastiach. Prioritou je doprava, zdravotná starostlivosť, stredné školstvo a zázemie na rozvoj cestovného ruchu a kultúry. Obnovím pravidelné stretnutia s občanmi. Všetky ich požiadavky i kritika musia byť vnímané ako výzvy na zlepšenie a požadovaný rozvoj mesta. Je nevyhnutné pracovať pre dobro občanov, spolupracovať a podporovať všetky prospešné projekty a aktivity pre naše mesto