Ing. Martin BERNÁT

43 rokov, nezávislý kandidát na poslanca, informatik, občiansky aktivista

Budem podporovať systematický rozvoj cyklodopravy v meste, aby sa bicykel opäť stal každodenným bezpečným dopravným prostriedkom na ceste do práce, školy a na športové vyžitie. Aby občania netrávili hodiny v zápchach, je potrebné zvýšiť kvalitu verejnej dopravy. Treba optimalizovať grafikón mestskej dopravy s ostatnou integrovanou dopravou v kraji. Budem za motivačné programy na udržanie kvalitných pedagógov v meste, aby deti nemuseli za kvalitným vzdelaním cestovať.