Interpelácia: Parkovisko AB Centrum

15.01.2015 Parkovisko AB Centrum

Budova AB centra podľa odpovede MÚ stavia parkovacie miesta na mestskom pozemku. O výstavbe
rozhodlo vedenie mesta na základe odporúčania stavebnej komisie. O tejto záležitosti nerokovalo
mestské zastupiteľstvo a neprijalo k predmetnej veci žiadne stanovisko. Na základe akého
rozhodnutia/povolenia/zmluvy tam investor parkovacie miesta buduje?Ide o ústnu dohodu medzi
účastníkmi? Mestom a developerom?
Podobný podnikateľský zámer sa realizuje na Kysuckej ulici, kde o rovnakom využití pozemkov
mestské zastupiteľstvo rokovalo a aj prijalo uznesenie.
Žiadam preto o informáciu aký je rozdiel medzi týmito dvoma stavbami a využitím mestských
pozemkov na účely parkovania. Podľa sprístupnenej informácie dokonca k parkoviskám ktoré buduje
majiteľ budovy AB centra neexistuje žiadna zmluva. K parkoviskám na Kysuckej ulice bol odhlasovaný
poplatok za obdobie počas výstavby parkoviska. Pri AB centre žiaden poplatok odsúhlasený nebol.
Ide podľa sprístupnených informácií ktoré nám MU poskytol o svojvoľné rozhodnutie vedenia mesta?

Odpoveď z mesta:

Odpoveď- Na Parkovisko AB Centrum