Včera na zastupiteľstve na popud poslancov združených okolo poslanca-developera vystúpil pán konateľ AVE SK. Nebudeme sa dlho venovať jeho demagogickému vystúpeniu plného strašenia, vyhrážania a urážania aktivistov.

❗️

Strašenie – mesto Senec, a teda občania, len za uloženie odpadu (bez nákladov na dopravu, vysypanie do smetiarskeho auta, atď.) už dnes platia aj spolu so skládkovým poplatkom okolo 54 eur za tonu. Od budúceho roka, ak sa nezmení miera triedenia, to bude takmer 60 eur za tonu. Strašenie, že sa ľudom niekoľkonásobne predražia poplatky za odpad, lebo spaľovňa v Bratislave nám ponúkla spaľovať odpad za 100 eur za tonu, nie sú vôbec na mieste.

❗️

Vyhrážanie – vyhrážanie sa a nátlak, že prestane vyvážať odpad od obyvateľov Senca, nemá čo robiť v normálnej krajine.

❗️

Bolo veľkou chybou primátora, že predĺžil zmluvu s AVE o ďalších 5 rokov. Žiaľ, stále nemáme vyjadrenie Úradu pre verejné obstrávanie na náš podnet, ale veríme, že toto predĺženie bude zrušené.

❗️

Senecká skládka je momentálne zavretá, jej kapacita je naplnená a Inšpekcia životného prostredia konanie o rozšírení kapacity prerušila. Pán konateľ sa teda prišiel spýtať poslankýň Turanskej a Hudákovej, kam má teraz voziť odpad. On, ktorý toto má zabezpečiť na základe zmluvy s mestom.

❗️

Napriek tomu sme primátorovi sprostredkovali kontakt na spaľovňu v Bratislave, bolo by na mieste s nimi začať jednať čím skôr.

❗️

Okrem toho, od januára 2021 je povinný zber kuchynského odpadu, ktorý tvorí viac ako polovicu množstva a možno až 70% hmotnosti odpadu, ktorý sa dnes ukladá na skládku. Takisto sa od januára 2021 zníži poplatok za skládku, ktorý je príjmom mesta z 5 eur za tonu na 4 eur za tonu. Jednoducho, Sencu sa neoplatí mať na svojom území skládku.

?

Ak sa môžu zo Senca do Bratislavy denne premiestňovať ľudia do práce, mládež do stredných škôl, športovci do športových a gymnastických hál, chorí a starí k lekárom, tak to snáď zvládnu aj smeti do spaľovne.


>