Bez názvu-1Do schránok obyvateľov mesta bol distribuovaný ďalší leták OZ Moje mesto. Prezentujú sa v ňom názory a postrehy občanov mesta na problémy, ktorými mesto žije. Našou snahou je priblížiť občanom reálne dianie v meste.

LETAK_002_2014


>