Lucia MÉSZÁROSOVÁ

21. Lucia MÉSZÁROSOVÁ

38 rokov, nezávislá kandidátka na poslankyňu mesta, zdravotná sestra, občianska aktivistka.

Mojou snahou je zvýšiť čistotu v meste. Chcem prispieť k tvorbe optimálnych podmienok pre účinné predchádzanie tvorby odpadu a triedenie odpadu. Mesto musí na to vytvoriť vhodné podmienky a stojiská odpadu by mali byť kompletne vybavené. Aby občania pristupovali k triedeniu odpadu zodpovedne, musia byť finančne motivovaní. Prispejem k tomu, aby sa našiel správny spôsob, ako ich odmeniť za ich snahu.