Dňa 4.12 Mária Hudáková spoločne so 49 kolegami slávnostne zložila poslanecký sľub. Slub01V Zastupiteľstve BSK bude nasledujúcich päť rokov 50 poslancov, pričom 34 poslancov bude zastupovať Bratislavu, 6 okres Malacky a po 5-tich poslancoch budú mať okresy Pezinok a Senec. Polovicu zastupiteľstva tvoria nezávislí kandidáti, medzi ktorými je členka OZ Moje Mesto – Mária Hudáková, poslankyňa mesta Senec.

Vekový priemer poslancov je 45,5 roka, štvrtinu poslancov tvoria ženy.


>