V návrhu rozpočtu mesta Senec na najbližšie 4 roky by ste darmo hľadali rekonštrukciu polikliniky, alebo výstavbu nájomných bytov pre učiteľov. O športovej hale, novej škôlke v Tehelni, novej škole ani nehovoriac.

Mesto najbližšie 3 roky plánuje tieto 3 hlavné projekty:

➡️1,5 mil. EUR na rozšírenie čističky odpadových vôd z peňazí Mesta, resp. úver. Náš návrh je vybudovať spolu s Veľkým Bielom kanalizáciu do Bernolákova, odtiaľ už vedie kanalizácia do ČOV Vrakuňa. Problém Senca je kapacita ČOV v letnej turistickej sezóne, práve v letných mesiacoch je prítok do ČOV Vrakuňa nižší o 25%, hlavne kvôli prázdninám na stredných a vysokých školách.

➡️1,5 mil. EUR na rozšírenie Metského úradu z vlastných zdrojov.

➡️0,5 mil. EUR na vodovod v časti Sv. Martin z vlastných zdrojov.

?Sme presvedčení, že tieto peniaze sa dajú využiť lepšie!?

? o 3 roky už podľa našich prepočtov nebude stačiť kapacita základných škôl (napriek novej ZŠ Kysucká). Podľa Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja (PHSR) mesta Senec bude potrebné do konca roka 2028 vybudovať 34 nových tried!
? o 3 roky bude chýbať asi 100 miest v materských školách Podľa PHSR bude potrebné do konca roka 2028 vybudovať 13 nových tried!
⛹️‍♀️telocvične v základných školách už nemajú kapacitu pre toľké množstvo tried a žiakov.


>