zastupitelstvo_SenecCelkom bežným javom v posledných rokoch je záujem občanov o veci verejné. Prichádzajú preto na rokovania zastupiteľstva, aby boli informovaní a mohli klásť otázky ešte pred hlasovaním poslancov o danej problematike. Vyššiu účasť občanov majú také samosprávy, ktoré vyšli ľuďom v ústrety a zasadajú v pracovné dni popoludní, alebo v sobotu.  

Nejde pritom iba o malé obce. Stáva sa to bežným pravidlom dokonca aj v mestských častiach Bratislavy. Zasadnutia sa konajú v priestoroch, ktoré sú dobre vybavené ( mikrofóny, hlasovacie zariadenia…) a pripravené na účasť občanov. Majú si teda kde zložiť veci a aj si sadnúť. Priestory, kde sa zastupiteľstvo koná, by v dnešnej dobe mali byť rozhodne aj bezbariérové. Predsa len sú medzi nami mamičky s deťmi, alebo zdravotne postihnutí občania, ktorí by nemali hneď, ako vchádzajú na miesto konania zastupiteľstva, prelamovať bariéru a čakať – či ich niekto doslovne vynesie po strmých schodoch na rukách.

Vychádzajúc z uvedeného priestory, v ktorých  sa konajú senecké zastupiteľstvá, nespĺňajú žiaden z potrebných atribútov. Kabáty a veci si ledva odložia poslanci, ďalší návštevníci ostanú sedieť oblečení, alebo trávia deň s kabátom na kolenách. Stoličiek pre občanov je tak do desať. Naše mesto má už cez 18-tisíc obyvateľov. Slovo primálo je podľa nás pre tento počet skutočne slabé. Priestory sú na poschodí bez výťahu. Ak by tam invalidný občan s pomocou spoluobčanov aj zavítal, tak ísť na toalety znamená ďalšie doprosovanie o pomoc. Vedú k nim totiž tri schodíky… V priestoroch nefunguje internet – keď si chce poslanec alebo občan rýchlo niečo vyhľadať, aby mohol doplniť svoju reakciu konkrétnymi údajmi, má smolu. Z dôvodu neexistujúceho internetu a slabého wifi signálu často viazne i online prenos, ktorý sa nám podaril v minulom volebnom období doslova vybojovať. V priestoroch zastupiteľstva sú i roky pokazené dvere. Každý nový prichádzajúci, netušiac, že dvere proti otváraniu chráni stolička, vchádza do miestnosti chtiac/nechtiac s veľkým hrmotom. Ak v tej chvíli online prenos aj funguje, je to zbytočné, pretože kvôli častému hrmotu prichádzajúcich a odchádzajúcich v nahrávke nič nepočuť. Poslanci a primátor nie sú vybavení mikrofónmi. Vraj netreba.

Je naozaj tak ťažké nájsť v našom meste vhodnejší priestor? To, že je občan na zasadnutiach nechcený, je až „priokaté“. Poslanci z klubu Občianski aktivisti OZ Moje mesto predkladali na ustanovujúcom zasadnutí požiadavku, aby sa zastupiteľstvá konali cez týždeň popoludní, alebo v sobotu, ideálne v kultúrnom dome. Ako inak – s požiadavkou neuspeli. Rozhodli sme sa preto spracovať petíciu. Veríme, že ak ju podpíše dostatočný počet ľudí, dvanásti poslanci z klubu nezávislých, SMK a KDH sa hádam pripoja k tejto našej iniciatíve a termíny i miesto zasadnutí sa na základe nového hlasovania zmenia. O postupe a priebehu budeme informovať.

 

Martina Valachová, predsedníčka OZ MOJE MESTO


>