Posledné 2 týždne sme mali množstvo práce. SIŽP povolila rozšírenie seneckej skládky. Veľmi divne, podľa nás predčasne, v rozpore so zákonom a inými normami, zmätočne a v niektorých bodoch nevymožiteľne a nevykonateľne. V zákonnej lehote sme spolu s Dávidom Tengerim podali odvolanie voči tomuto rozhodnutiu. A čo naše vedenie mesta? Vraj ide vypracovať analýzu o koľko mesto prišlo tým, že je skládka kvôli aktivistom zatvorená. Toľko ich záujem o životné prostredie, vzduch bez smradu a vaše zdravie. Tak teda – na zdravie! Držme sme si prsty. Veríme, že naše odvolania budú úspešné.Veľké ďakujem ide hlavne Dávidovi Tengerimu a Márii Hudákovej.Článok k téme seneckej skládky (platený): https://e.dennikn.sk/…/ako-chce-budaj-zatvorit-skladky…


>