Rošáda s parkovacími miestami

10. polyfunkcia_LučSenec je malé mesto, ale v centre sa hľadá parkovanie podobne ťažko, ako vo veľkomeste. Územný plán je stále v nedohľadne a podľa vyjadrení zodpovedných sa mesto riadi len starou STN. Rôznymi kľučkami však všemožne vychádza v ústrety developerom, ktorí sa veselo rozťahujú na úkor inej zástavby a so súhlasom mesta zaberajú zeleň a jestvujúce parkovacie plochy.

Pozrime sa bližšie na jeden takýto prípad, ktorý dokazuje, kto je v Senci rovný a kto rovnejší.

 Zmluva ako zásterka

Polyfunkčný objekt na mieste bývalého hotela Lúč na námestí, ktorý práve stavajú, dostal na vytvorenie parkovacích miest do prenájmu pozemok parc. č. 989/2. Ide o známe – stále plné parkovisko pri polícii oproti reštaurácii Maratón, za kultúrnym domom. Asi vás to zarazí, rovnako ako nás, prečo už aj tak na stále plnom parkovisku niekto dostal od mesta k dispozícii 20 parkovacích miest, ktoré mimochodom tvoria viac ako 2/3 parkovacej plochy! To by v tomto prípade nebolo to najhoršie, čo sa stalo. Čítajte pozorne! Mesto podpísalo s developerom zmluvu o nájme týchto 20 parkovacích miest dňa 30. októbra 2008, výpovedná lehota tejto nájomnej zmluvy bola tri mesiace. Následne mesto s developerom podpísalo dohodu o ukončení platnosti tejto zmluvy k 31. decembru 2008. Takže táto nájomná zmluva platila len dva mesiace. Stačili na to, aby developer dostal stavebné povolenie. Veď tak ako sa patrí – deklaroval dostatok parkovacích miest, na čo využil nájomnú zmluvu s mestom. Keď splnila svoj účel, tak ju dohodou ukončil. Všetko za mesto Senec podpísal primátor Karol Kvál. Developerom v tomto prípade je firma STAV-COLOR, ktorej konateľmi sú syn primátorovho bratranca Robert Kvál a Martin Čepel.

V polyfunkčnej budove má byť 41 nových bytov. Kde budú parkovať ich obyvatelia a  návštevníci polyfunkčného objektu Lúč? Odpoveď vidíte všade okolo seba, keď prídete večer z práce a márne krúžite okolo svojho činžiaka a hľadáte miesto, kde by ste zaparkovali…