Krok k transparentnosti poslancov klubu OZ Moje Mesto – pospísanie Etického kódexu

Etický kódex poslanca mesta Senec-1 Na ustanovujúcom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Senci, ktoré sa uskutočnilo 15. decembra 2014, predložila Jana Turanská, predsedníčka poslaneckého klubu občianskych aktivistov, návrh na schválenie „Etického kódexu poslanca mesta Senec“. 

Všetkých prítomných novozvolených poslancov informovala o tom, že všetci poslanci z daného klubu tento kódex podpisujú a zároveň ich vyzvala, aby si kódex preštudovali a pripomienkovali ho  do 15. januára 2015.

K tomuto bodu vystúpila aj poslankyňa Gabriella Németh, ktorá povedala, že ide o dôležitý dokument, ktorý chcú podpísať všetci, ale taký, na ktorom sa i zhodnú všetci.

Vystúpil aj pán poslanec Rudolf Bittner. On sa vyjadril, že nepotrebuje podpisovať ďalšie kódexy, lebo to neznamená nič a myslí si, že je to skôr urážka starého zastupiteľstva, lebo príde niekto nový a všetko staré bolo zlé. Pána Bittnera podporil aj poslanec Zdenek Černay.
Poslankyňa Mária Hudáková vysvetlila, že tento etický kódex je identický s etickým kódexom krajského mesta Banská Bystrica, kde ho majú od roku 2009. Vysvetlila aj jeho dôležitosť.
Celý záznam rozpravy k tejto téme si môžete pozrieť v bode 16. Rôzne:online prenosu
Postupne sme dostali mailom vyjadrenia od predsedov poslaneckých klubov.

STANOVISKO POSLANECKÉHO KLUBU za SMK-MKP a Most-Híd (3 členovia podpísali výzvu Správni kandidáti ):
„Vážená pani predsedníčka poslaneckého klubu občianskych aktivistov o.z.Moje mesto !
Na základe Tvojej požiadavky Ti oznamujem, že som predsedníčkou poslaneckého klubu poslancov za SMK-MKP a Most-Híd.
Dôkladne sme preštudovali Vami navrhnutý etický kódex a jednohlasne sme sa zhodli na tom, že nie je dôvod takýto materiál podpisovať. Ako poslanci MsZ sme zložili zákonom stanovený sľub, ktorý nás zaväzuje dodržiavať Ústavu SR, ústavné zákony, zákony a VZN a ostatné právne predpisy. Ak morálny, či etický kódex má byť iba na papieri a pri svojich prejavoch, či činoch sa morálnymi a etickými normami neriadime, je to iba pokrytectvo. Texty a komentáre na Vašich FB stránkach ani po voľbách nenasvedčujú tomu, že s tým kódexom to myslíte ozaj úprimne. Tvoje slová pri odchode zo zastupiteľstva 15.12.2014 s predmetným kódexom tiež nemali nič spoločné a radšej ich nebudem komentovať.

S pozdravom
Gabriella Németh“

STANOVISKO Dušana Badinského:
„Vážená pani kolegyňa!
Stanovisko k termínu a prerokovaniu návrhu etického kódexu poslancov MsZ Senec Vám určite pošle predseda nášho klubu nezávislých pán Rudolf Bittner.
Za mňa osobne , môžem len potvrdiť toto stanovisko. Morálny a etický kódex máme mať v srdci a nie na papieri. Zložením poslaneckého sľubu sme splnili všetky podmienky , ktoré stanovuje zákon !!! A nad zákonom neexistuje žiadny kódex!
S pozdravom! Dušan Badinský“

STANOVISKO KLUBU NEZÁVISLÝCH:
„pekný večer, náš klub vediem ja, Rudolf Bittner, členovia sú poslanci pán Podolsky, Cernay, Badinsky, Gubani a ja. My sme zlozili sľub poslanca a to je pre náš všetkých záväzné. Na základe nášho stanoviska nemáme ďalej, CO riešiť. Pozdravujem Rudolf Bittner“

A na záver prečo sme sa my rozhodli kódex podpísať?: „Občania, ktorí nás volili a dali nám tým prejav svojej dôvery si zaslúžia, aby sme si ich vážili, a aby sme rešpektovali etické normy a štandardy. Etický kódex je podľa nás morálny nástroj, stanovujúci zásady, ktorými sa chceme riadiť, a je to minimálne prejav úcty voči ľuďom, ktorých dôveru si musíme zaslúžiť. To či poslanec kódex podpíše je jeho slobodné rozhodnutie.“

Podľa Rasťa Diovčoša z Aliancie Fair-play každá samospráva, ktorá sa rozhodne, že si prijme etický kódex si zaslúži uznanie. “Zmyslom etického kódexu nie je nahrádzať zákon, alebo ho dopĺňať v obmedzeniach a sankciách. Poslanci pri svojej práci musia často riešiť etické dilemy a práve tento dokument by im mal pomáhať uvedomiť si ich a pomôcť pri hľadaní odpovede,” hovorí Diovčoš. “Každý poslanec sa môže pri rozhodovaní dostať do situácie, ktorá môže byť vnímaná ako rozpor osobného a verejného záujmu. Za veľmi dôležité považujem to, aby sa ostatní poslanci a obyvatelia mesta o takejto skutočnosti dozvedeli ešte predtým, ako sa o veci rozhodne.” Etický kódex je podľa Diovčoša deklaratívny dokument a žiadny orgán samosprávy ani nemôže posudzovať, či ho poslanec dodržuje alebo nedodržuje. “Dodržiavanie kódexu je len na konkrétnom poslancovi. Za dôležité považujem, aby etický kódex nebol len dobre znejúcou formalitou, ale aby vyjadroval vnútorné presvedčenie poslancov, ktorí si ho prijali,” uzatvára Diovčoš.
Prijatie etického kódexu je predpokladom pozitívnejšieho hodnotenia transparentnosti samosprávy zo strany mimovládnej organizácie Transparency International Slovensko. V roku 2014 mesto Senec v bode 9. „Etika a konflikt záujmov“ získalo podpriemerné hodnotenie len 17%. Aj celkové hodnotenie samosprávy bolo podpriemerné 48% so známkou C.
My sa snažíme, aby mesto Senec bolo transparentnou samosprávou, nie len vyšším hodnotením, ale i reálne svojou otvorenosťou voči ľuďom.

OZ Moje Mesto

Etický kódex poslanca mesta Senec-2 Etický kódex poslanca mesta Senec-3 Etický kódex poslanca mesta Senec-4 Etický kódex poslanca mesta Senec-5