Priame prenosy zo zastupiteľstva

Od 23. januára 2014 mesto Senec financuje priame prenosy zo zastupiteľstva z rozpočtu mesta. Touto cestou ďakujeme všetkým našim sponzorom/podporovateľom/fanúšikom, ktorí nás finančne podporili pri zabezpčovaní priamych prenosov. Veríme, že všetky naše projekty budú rovnako úspešné.

Chronologický postup:

Aktívne sa sa snažíme zvýšiť transparentné jednanie mesta Senec a preto sme iniciátormi priamych prenosov  zo Zasadnutí  nášho mesta. Created by Readiris, Copyright IRIS 2009

Odmeraný prístup primátora mesta Senec Ing. Karola Kvála a jeho zamietavý postoj k tejto problematike nás neodradil a dňa 5. septembra 2013 sa nám podarilo získať súhlas všetkých prítomných poslancov na zasadnutí (bod 25) , ktorí zahlasovali za náš návrh. Zároveň to bol pre nás pozitívny impulz, ktorý dokázal, že priame sledovanie prenosov má priamy vplyv na správanie, vystupovanie a hlasovanie poslancov čo prináša svoje ovocie.

Napriek schváleniu priamych prenosov sa v rozpočte mesta Senec do dnešného dňa nenašli peniaze na uskutočňovanie priamych prenosov, a preto tieto prenosy naďalej zabezpečujeme sponzorsky. Máme rozpracovaných viacero projektov a úspešne a poctivo strážime a kontrolujeme všetky aktivity mesta, o ktorých Vás priebežne informujeme na našej stránke, ako aj prostredníctvom facebook-u, a je nám ľúto, že tieto peniaze nemôžeme použiť na iné aktivity.

V prípade, že nás chcete podporiť v našich aktivitách prispejte akýmkoľvek peňažným darom na číslo nášho účtu 3142118657/0200. ĎAKUJEME!

Priame prenosy sprostredkované našim OZ Moje mesto:

  • 20.6.2013  – Zasadnutie mestského zastupiteľstva Senec
  • 14.8.2013  – Mimoriadne zasadnutie mestského zastupiteľstva Senec
  • 5.9.2013 – Zasadnutie mestského zastupiteľstva Senec – bod 25. Návrh na online prenosy …
  • 24.10.2013 – Zasadnutie mestského zastupiteľstva Senec
  • 12.12.2013– Zasadnutie mestského zastupiteľstva Senec  

Postupnosť krokov:

20.06.2013 – TV prenos zo zastupiteľstva Senec – LINK
27.06.2013 – Žiadosť o TV prenosy MsZ
04.07.2013 – Odpoveď na žiadosť o TV prenosy MsZ
09.07. 2013 – List na odpoveď

05.09. 2013 – Schválenie online prenosov