Povodne v meste Senec

potopa02

Povodne  v meste Senec, sú spôsobené stekaním vody z kopca od Vinohradov a nefunkčnou a poddimenzovanou dažďovou kanalizáciou mesta.

Ohrozenými oblasťami sú v prvom rade sídliská na Pezinskej, za Štiftom a  rodinné domy na Pivničnej.

V auguste 2013 sa opakovane prejavila ničivá sila vody a ľudia si len s hrôzou a nechuťou zopakovali rok 2006. Situácia je veľmi vážna a z dôsledku neriešenia zo strany mesta dochádza k opakovanému ohrozovaniu majektu a životov obyvateľov mesta.  Naše OZ nie je spokojné s postupom mesta a s neriešením situácie, preto sme sa rozhodli konať:

28.08.2013 – List primátorovi

09.05.2014 – Stretnutie OZ s vedením mesta ohľadom riešenia protipovodňových opatrení

 Očakávame od mesta zaujať profesný prístu a urýchlené vykonanie preventívnych opatrení, ktoré by zmiernili vplyvy prívalových dažďov. Občasné prečistenie dažďových kanálov považujeme za nepostačujúce riešenie.