Skládka a mesto Senec

STOP ROZŠIROVANIU SKLÁDKY

skladka_01

porovnanie

História skládky:

I. ETAPA skládky –„Regionálna skládka komunálneho odpadu Senec, I. etapa“ – objem 200.000 m

Všetky dokumenty boli vydané firme SOBA s.r.o. – (od: 05.08.1993 do: 08.11.2005) viď Výpis z obchodného registra majiteľom je aj Ing. Gabriel Klokner vtedajší poslanec mestského zastupiteľstva (poslanec za roky 1995 – 1998, 1999 – 2002, člen komisie životného prostredia 2003 – 2006, 

  • 15/08/1994 – Územné rozhodnutie , Vydal: Obvodný úrad životného prostredia, Ing. Ďuranová Oľga (prednostka ObÚŽP Senec), Vybavuje: Ing. Kaiserová
  • 25/10/1994 – Stavebné povolenie , Vydal: Obvodný úrad životného prostredia, Ing. Ďuranová Oľga (prednostka ObÚŽP Senec), Vybavuje: Ing. Kaiserová
  • 28/06/1995 – Kolaudačné rozhodnutie , Vydal: Obvodný úrad životného prostredia, Ing. Ďuranová Oľga (prednostka ObÚŽP Senec), Vybavuje: Ing. Kaiserová  

Ia. ETAPA skládky (neskôr ako II.) –„Rozšírenie regionálnej skládky Senec“ – objem 81.700 m

Všetky dokumenty, ktoré boli vydané firme SOBA s.r.o. , od 09/11/2005 ako Brantner SOBA s.r.o. do 17/01/2008

I. a Ia. (II.) ETAPA SKLÁDKY DO DNEŠNÉHO DŇA NIE JE UZAVRETÁ – predpokladaný náklad 2.5 mil eur

III. ETAPA skládky –„Skládka odpadov Senec – 3. etapa“ – objem 550.000 m

Dokumenty, ktoré boli vydané firme EKOLO s.r.o. Výpis z obchodného registra spolumajiteľom bol aj Ing. Gabriel Klokner

Od roku prevádzkuje skládku v Senci firma AVE Bratislava s.r.o. Výpis z obchodného registra

NIE_SKLADKE