V novej lokalite Južná brána prebieha intenzívna výstavba. Ešte v roku 2009 bolo na mestskom zastupiteľstve sľubované, že developer odovzdá mestu pozemok s rozlohou približne 8000 m2. Minulý rok vo februári prišli sami developeri s návrhom, že mestu odovzdajú pozemok s rozlohou asi 4500 m2. Mesto chcelo viac, aby mohlo v lokalite, kde bude bývať asi 600 obyvateľov, vybudovať materskú školu. Developeri boli proti. Poslanci teda schválili nadobudnutie 4500 m2.Po roku sa na najbližšie zastupiteľstvo dostáva materiál, ktorému chýba dôvodová správa, nie je tam žiadna informácia, len návrh uznesenia, ktorým sa má ZRUŠIŤ nadobudnutie 4500 m2 a mesto má nadobudnúť len 1500 m2

❗️

Lokalita so 600 obyvateľmi a jediná verejná zeleň bude 1500 m2

⁉️

A to tam má byť ihrisko a workout. Kde sa budú v Južnej bráne venčiť psy?Kto pozná vedľajšie lokality, tak napríklad v Mlynskom kline (kde býva menej ľudí) mesto vlastní 1500 m2, kde je ihrisko a okrem toho ďalších 3500 m2 verejnej zelene.Vyžiadali sme si ďalšie informácie, ale zatiaľ nám z mesta nič nezaslali. Materiál bez dôvodovej správy nemôže byť podľa rokovacieho poriadku ani len predložený na rokovanie Mestského zastupiteľstva

❗️

Veríme, že niečo takéto nemôžu poslanci schváliť. Je to proti ľuďom, ktorí si tam kúpili pozemky a domy. Teraz, keď sú predané všetky pozemky sa dozvedia, že sa tam nevybuduje verejná zeleň/park s rozlohou 4500 m2?. Je to aj proti všetkým poslancom, ktorí v roku 2009 súhlasili s výstavbou tejto lokality.Samotný materiál: https://www.senec.sk/…/attachment/MsZ20210504/Bod24.pdf


>