Na poslednom zastupiteľstve poslanci obdržali informáciu o prijatých deťoch do materských škôl.Pár štatistík:

❗️

Počet podaných (aj duplicitných) prihlášok – 784

❗️

Celkom bolo prijatých 239 detí, z toho je:

▶️

38 predškolákov

▶️

82 4-ročných detí

▶️

119 3-ročných detí (7 z nich je z Hurbanovej Vsi)Bohužiaľ, poslancov a ani verejnosť vedenie mesta neinformovalo o najdôležitejšom údaji –

❗️

koľko detí, ktoré spĺňali kritériá, nebolo prijatých

❓

Z počtu duplicitných prihlášok sa to určiť nedá.Len pre porovnanie – oficiálne sa v Senci v roku 2018 (dnešné 3-ročné deti) narodilo asi 260 detí – prijatých je 112

❗️

Napríklad MŠ Slnečné jazerá, ktorá bola určená ako spádová škôlka pre najviac sa rozvíjajúce lokality Senca s množstvom mladých rodín, prijala len 9 trojročných detí.Kapacity predškolských a školských zariadení sú už nedostatočné, napriek tomu mesto nemá oficiálnu stratégiu, ako školstvo v meste ďalej rozvíjať.


>