Niekomu veľmi záleží, aby sa aj takýmto primitívnym spôsobom, plného gramatických chýb, snažil šíriť klamstvá. Vážení „nespokojní“, už to, že ste sa nepodpísali, svedčí o vás viac ako všetky tie nezmysly. My vieme, že kazíme biznis a zaužívané schémy niektorých ľudí. Strach a nervozita rastie. My sme pre nich nepríjemný hmyz, musia vynakladať stále viac peňazí a energie, aby si presadili svoje. Nechápu, že tu môže byť niekto, kto sa veciam rozumie a nie je s nimi kamarát. Veď kto iný by tu poukázal na ukr…, teda navýšenie ceny nadstavby škôlky o MILIÓN eur? Kto iný by tak, ako my, bojovali za zdravé a čisté životné prostredie? Za lepšiu dopravu? Za nový územný plán? Za dodržiavanie aspoň tých pár regulatívov nášho 32-ročného územného plánu (čo je takmer určite svetový rekord)? Svietelko nádeje je väzba pre nášho „špeciálneho“ šéfa Špeciálnej prokuratúry. Asi sa začnú diať veci. P.S. Pripomienky do konania EIA o rozšírení skládky sú vypracované a odoslané. My bojujeme len za vás, vážení Senčania. Spýtajte sa ostatných poslancov, čo robia a ako chránia vaše práva.


>