Spolupracujeme s občianskou iniciatívou „Senčania vs. zápach v meste“ na podaní pripomienok do konania o navýšení kapacity seneckej skládky. Príďte na stretnutia s obyvateľmi, ktoré táto iniciatíva organizuje budúci týždeň a pridajte sa do konania.Ďakujeme.


>