okaz_pre starostuĎakujeme predovšetkým iniciatívnym občanom, ktorí sa po našej výzve začali aktívne zapájať do činností, ktoré prinášajú osoh nášmu mestu a zároveň napomáhajú k aktívnej a modernej komunikácii občana s mestom i prostredníctvom mobilných a webových aplikácii. Na základe ich podnetu došlo k zapojeniu samosprávy mesta do portálu www.odkazprestarostu.sk .

Táto aplikácia umožňuje nahlasovanie podnetov občanov a ich on-line sledovanie. Dostupné sú všetky nahlásané podnety, postup ich riešenia i komunikáciu so samosprávou. Odkaz na túto stránku nájdete už aj na  webovej stránky nášho mesta.


>