Výročnú cenu Samuela Zocha získala aj bývalá zamestnakyňa mesta Senec a terajšia vedúca Odboru sociálnej pomoci BSK pani PhDr. Jana Matulová (nominoval ju župan Juraj Droba a vedenie BSK).Pamätné listy predsedu Bratislavského samosprávneho kraja za rok 2020 boli udelené týmto Senčanom:- PhDr. Zuzana Gabrišová Košecová (nominoval primátor mesta Senec Dušan Badinský)- Mgr. Helena Čajková (nominovala poslankyňa BSK a MsZ v Senci Mária Hudáková)- Prom. Ped. Fridrich Kolarovič (nominovalo OZ MOJE MESTO a poslankyňa MsZ v Senci Jana Turanská)Všetkým srdečne gratulujeme.


>