OTVORENY LISTOZ Moje mesto sa obracia týmto otvoreným listom, v mene občanov mesta Senec, na poslancov Bratislavského samosprávneho kraja a na členov všetkých Komisií, v ktorých sa bude prerokovávať schválenie predaja parcely reg. „C“ č. 5364/15 o výmere 1.378 m2.

Žiadame Vás, aby ste nepodpísali zmluvu o predaji tohto nehnuteľného majetku, a to z dôvodu, že daný pozemok sa nachádza v bezprostrednej blízkosti okružnej križovatky na ceste II/503 a III/5037 na Pezinskej ulici a Diaľničnej ceste v Senci. Menovaná okružná križovatka má byť z dôvodu zvýšenia výkonnosti križovatky rekonštruovaná. Pozemok sa nachádza v časti, ktorá bezprostredne susedí s danou križovatkou a zároveň je v bezprostrednej blízkosti pokračovania Pezinskej cesty smerom na Malý Biel, kde by sa do budúcna mohla vybudovať prípadne cyklistická trasa.

Je zarážajúce, že BSK označil tento pozemok za prebytočný a zároveň sa dohodol s mestom Senec o prenesení ťarchy spojenej s vysporiadaním sa s majiteľmi pozemkov v oblasti výstavby okružnej križovatky.
Podpredsedníčka BSK Gabriella Németh na Zastupiteľstve mesta Senec 11.12.2014 informovala, že BSK má v rozpočte na rok 2015 odsúhlasené finančné prostriedky na rozšírenie okružnej križovatky, ale ak nebudú vysporiadané pozemky BSK nepristúpi k zahájeniu výstavby rozšírenia okružnej križovatky. Do dnešného dňa sa s výstavbou ani len nezačalo. Je v pôvodnom stave a o jej prestavbe sme sa nedočítali ani v rozpočte BSK na roky 2017-2019.
Bez toho, aby si BSK splnilo svoj záväzok voči občanom mesta Senec prebudovať okružnú križovatku, ktorá spomaľuje cestnú premávku a pre veľké automobily je jej prejazd doslova- život ohrozujúci dňa 09.11.2016 vyhlásilo Obchodnú verejnú súťaž na predaj majetku – parcely č. 5364/15 o výmere 1 378 m2
Nie je nám jasné, prečo ho kraj predáva a prečo ho nepoužil napríklad na vysporiadanie s majiteľmi pozemkov v oblasti plánovaného vybudovania novej križovatky. Za akým účelom pozemok odčlenili od pozemku, ktorý má 22 000 m2 ? Nebude chýbať pri výstavbe križovatky a infraštruktúry do budúcna?

Žiadame Vás, aby sa v danej lokalite neuskutočňovali žiadne predaje, až do skolaudovania okružnej križovatky a vybudovania plnohodnotnej infraštruktúry v danej oblasti.
Bratislavský kraj už v minulosti (rok 2012) predal strategický pozemok v centre mesta Senec ako „zeleň“ za veľmi nízku cenu cca 64,- € / m2 a od tej doby pozemok chátra, je ohradený a neplní funkciu verejnej zelene.
Máme obavy, že predajom tohto pozemku opäť ukrátite len občanov mesta Senec, bez toho, aby ste mysleli na ich bezpečnosť a komfort.

Tento otvorený list dávame na vedomie: – občanom mesta Senec – predsedovi BSK Ing. Pavlovi Frešovi – podpredsedom BSK a všetkým poslancom BSK – printovým médiám ako aj zástupcom a poslancom mesta Senec.

OZ Moje Mesto

V Senci dňa 2. februára 2017

Predsedkyňa OZ Moje Mesto
Jana Turanská

List si môžete prečítať: OTVORENÝ LIST_na BSK

Odsúhlasenie predaja na pôde BSK – za hlasovala aj Gabriella Németh Vysledky_hlasovani_Predaj pozemokkruhovy objazd_2016-10-21

 

List zaslaný z mesta Senec na BSK:

16427800_579925175545154_2108809276316202379_n


>