PaedDr. Monika SNOHOVÁ

38 rokov, nezávislá kandidátka na poslankyňu mesta, riaditeľka Základnej školy, občianska aktivistka
Zameriam sa na skvalitnenie systému vzdelávania a podporu školských a mimoškolských aktivít v Senci. Nevyhnutným predpokladom je zvýšenie kapacít v školských zariadeniach v súlade s narastajúcim počtom obyvateľov. Je potrebné vytvoriť motivačné pracovné prostredie pre pedagógov, aby sa u všetkých detí rozvíjali ich zručnosti, talent či pomáhali napredovať vo vzdelávaní.