OTVORENÝ LIST

Nášmu OZ záleží na zdraví obyvateľov mesta Senec, záleží nám na kvalite života a životného prostredia, a preto požadujeme, aby stanovisko komisie výstavby a územného plánovania mesta Senec ako aj všetkých poslancov mesta bolo v prípade žiadosti o zmenu funkčného využitia pozemku podľa LV 6488 jednoznačne zamietavé a aby nedošlo k zmene funkčného využitia daného pozemku.

Petícia za čisté ovzdušie bez zápachu

Od istého času zaznamenávame pravidelne najmä v ranných a večerných hodinách v meste Senec nepríjemný zápach, ktorý sa šíri zo severu od Červeného Majera. Zápach sa zintenzívňuje a počas teplých jesenných večerov je neznesiteľný. Máme vážnu obavu o svoje zdravie a zdravie našich detí. Komfort bývania v najviac zasiahnutých častiach je značne znížený. Večer sa nedá vetrať, čistá bielizeň na balkónoch nasiakne zápachom.