Občania mesta Senec, Občianske združenie Moje Mesto a pracujúci občania v meste Senec a blízkom okolí._mg_7342-2
Petícia adresovaná: primátor mesta Senec Ing. Karol Kvála a MsZ mesta Senec, Mierové nám. 8, 903 01 Senec

My, nižšie podpísaní obyvatelia mesta Senec, majitelia nehnuteľností v meste Senec a susediacich obcí, pracujúci v meste Senec a blízkom okolí, sa na základe čl. 27 Ústavy SR a zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov obraciame na členov mestského zastupiteľstva a primátora mesta Senec Ing. Karola Kvála s požiadavkou limitovania množstva uloženého odpadu na skládke na maximálne množstvo 870 000 m3, za čisté ovzdušie bez zápachu a čisté životné prostredie v meste Senec a jeho okolí.

Vážení zodpovední predstavitelia tohto mesta a úradníci zodpovední za vedenie tohto mesta. Nadväzujeme na PETÍCIU OBČANOV MESTA SENEC A OKOLITÝCH OBCÍ ZA ČISTÉ OVZDUŠIE BEZ ZÁPACHU z 30.10.2013. Uplynuli tri roky od tejto petícia a situácia sa nezmenila. Doteraz nebol verejne indentifikovaný pôvodca zápachu, naopak znečistenie ovzdušia a obťažovanie obyvateľov nepríjemným zápachom pokračuje a stupňuje sa. 

Máme vážnu obavu o svoje zdravie a zdravie našich detí. Komfort bývania v najviac zasiahnutých častiach je značne znížený. Večer sa nedá vetrať, čistá bielizeň na balkónoch nasiakne zápachom. Taktiež my občania, ktorí do Senca dochádzame za prácou, máme zhoršené pracovné prostredie. Žiadame Vás o zabezpečenie nášho ústavného práva podľa čl. 44 Ústavy SR na priaznivé životné prostredie.

Žiadame primátora mesta Senec a MsZ, aby túto situáciu riešili a zabezpečili zastavenie zamorovania ovzdušia a zhoršovanie životného prostredia v Senci a jeho blízkom okolí. Nepríjemný zápach je intenzívne cítiť už na diaľnici, kde „víta“ všetkých, ktorí vchádzajú do mesta. Žiadame, aby bolo v novom územnom pláne limitované množstvo uloženého odpadu v meste Senec na území s regulatívom „skládka“ na maximálne množstvo 870 000 m3.  Limotovaním tohto množstva eliminujeme objem zapáchajúcich skládkových plynov, ktoré sa voľne vyparujú do ovzdušia a roky ešte budú, zabránime znečisteniu spodných vôd, negatívnemu vplyvu na ekonomiku mesta a poškodeniu turistického ruchu. Nekontrolované navýšenie množstva odpadu vážne ohrozuje dobré meno Senca ako obľúbeného rekreačného strediska a stáva sa enviromentálnou záťažou pre mesto Senec na ďalšie storočie. 

Petičný výbor:

Ing. Peter Hečko, Ing. David Tengeri, Ing. Mária Hudáková, Bc. Peter Baláž, JUDr. Ondrej Beracka, Ing. Silvia Paludová, Ing. Marianna Glončáková

Petíciu môžu podpísať:

  • všetci nad 15 rokov, zo Senca a jeho okolia,
  • pracujúci v Senci,
  • skrátka všetci , ktorým zápach v Senci znepríjemňuje život

Najlepšie je ak si priloženú petíciu vytlačíte obojstranne.

Vyplnené petičná hárky môžete odovzdať komukoľvek z petičného výboru, alebo nás kontaktujte mailom, my si hárky následne vyzdvihneme.

Petícia na tlač

Petícia je aj v elektronickej forme. Petíciu môžete podpísať len 1x buď elektronicky alebo v papierovej forme. Podpísanie oboch foriem znamená pre nás komplikáciu, pretože váš hlas platí len 1x.

Elektronická verzia petície

 

Petícia už je uzatvorená a bola odovzdaná na MÚ. Počet podpisov: 1376

 


>