PhDr. Zuzana GABRIŠOVÁ KOŠECOVÁ

49 rokov, nezávislá kandidátka na poslankyňu mesta, štatutár neziskovej organizácie, občianska aktivistka

Budem podporovať rozšírenie a zvýšenie kvality poskytovania sociálnych služieb v našom meste. Svoju pozornosť upriamim na realizáciu nadstavby zariadenia opatrovateľskej služby, v kombinácii so zariadením pre seniorov. Dôraz budem klásť na nevyhnutnosť väčšej previazanosti zdravotnej a sociálnej starostlivosti a rozšírenie domácej opatrovateľskej služby tak, aby každý mohol byť v domácom prostredí čo najdlhšie.