24.06.2020 bolo na BSK stretnutie k Regionálnemu plánu udržateľnej mobility BSK. Dokument je potrebný k získavaniu fondov na dopravnú infraštruktúru. Vyjadrenie Márie Hudákovej – poslankyni BSK a mesta Senec: „Plány sú ambiciózne a vzdialenú budúcnosť cca 2040 vidím už celkom ružovo ALE realita najbližších rokov bude pre smer Senec dopravnou katastrofou, na ktorú všade poukazujem. Križovatku Triblavina je dielo štátu za asi 32 mil eur pre developerov zo Starlandu plánujú napojiť na D1 skôr ako D1 bude skapacitnená. Čo to znamená? Veľké logistiky v Ivanke len čakajú na kolaudáciu, ktorá je podmienená prepojením Triblaviny na cestnú sieť , k tomu čakajú ďalšie logistiky, ktoré podľa EIA majú priniesť na cestnú sieť ďalších 5000 kamiónov plus osobné autá z Bernolákova a Grobov si skrátia cestu do BA tak, že výjdu cez Triblavinu na D1. Na D1 bude každé ráno zápcha s prepáčením až do Trnavy. Toto chceme? Preto žiadam, aby križovatku Triblavina napojili na D1 až po skapacitnení D1 a jej prepojení na na D4/R7. Tlaky záujmových skupín sú obrovské ale nová vláda je tu od toho , aby týmto záujmom odolávala či? „


>