… že je rok 2005, ste poslancom Mestského zastupiteľstva v Senci a máte na programe schvaľovanie doplnkov Územného plánu. Máte pred sebou čierne na bielom „Raj na Zemi“, lokalitu, kde sa určí 60% podielu zelene, 20% podielu plochy zastavanej stavbami, 20% spevnených plôch, maximálne 2 nadzemné podlažia a podkrovie. A k tomu bonus – najbližšia obytná stavba bude 40 metrov od pôvodnej dobývacej steny. Hotová idylka, prečo za toto nezahlasovať? Strih.Po 16 rokoch rokoch pozeráte na výsledok a nestačíte sa čudovať. Ako mohol stavebný úrad vydať a primátor podpisovať takéto rozhodnutia? Existuje nejaká elementárna spravodlivosť? Načo poslanci schvaľujú územný plán, keď sa vôbec nedodržiava? Niekomu tento stav a prieťahy s obstarávaním nového Územného plánu veľmi vyhovujú.


>