Skládku chcú rozšíriť, to je známe. A chcú ju rozšíriť aj do časti, ktorá je v novom, stále pripravovanom, Územnom pláne určená na funkčné využitie ZELEŇ

❗️

Z tohto dôvodu sme predložili návrh, aby mesto spracovalo podklady pre stavebný úrad, aby tento v konaní vyhlásil stavebnú uzáveru v tomto území až do prijatia nového Územného plánu. Zajtra budete môcť aj prostredníctvom online prenosu vidieť, ktorým poslancom záleží na našom životnom prostredí. Spoločnosť AVE sa vyhráža trestnými oznámeniami. Nechutné

?

. O stavebnej uzávere rozhodne v stavebnom konaní stavebný úrad, nie zastupiteľstvo. To im ale nebráni zastrašovať poslancov. Program na zastupiteľstvi aj s materiálmi: https://www.senec.sk/…/pozvanka-na-zasadnutie-msz-v…


>